Over de wereldwijzer

In 2015 ondertekenden 193 wereldleiders van de Verenigde Naties de 17 Werelddoelen (Sustainable Development Goals). Doelen die ervoor moeten zorgen dat er wereldwijd een einde komt aan extreme armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Deadline voor deze werelddoelen is 2030. Om de doelen te kunnen behalen is het noodzakelijk om de voortgang te meten. Daarom meet het CBS sinds 2016 hoe Nederland ervoor staat vergeleken met andere EU-landen.

Geen stemrecht maar wel een stem!

Op Verantwoordingsdag wordt dit rapport door het CBS gepresenteerd en overhandigd aan de Tweede Kamer. Op initiatief van Anne-Marie Rakhorst (Duurzaamheid.nl) komt er dit jaar voor het eerst, in samenwerking met het CBS, ook een kinderversie: de Wereldwijzer. Met haar beweging ‘17 doelen die je deelt’ doopt ze Verantwoordingsdag (ook wel Gehaktdag genoemd) dan ook om tot Kindergehaktdag. Anne-Marie Rakhorst: ‘De feiten die het CBS presenteert zijn zo belangrijk, die verdienen een groter publiek. Ook kinderen hebben recht op deze informatie, het gaat immers in 2030 vooral om hún wereld. Als je weet wat er aan de hand is in de wereld, kun je zelf actie ondernemen en volwassenen aanspreken over jouw toekomst. Kinderen hebben weliswaar geen stemrecht, ze hebben wel een stem!’

Hoe scoort Nederland?

Uit eerdere CBS-rapportages bleek dat Nederland het bij veel doelen relatief goed doet. Maar er waren ook aandachtspunten, met name op het gebied van milieu, klimaat, energie en gelijke kansen. Allemaal onderwerpen waar kinderen een grote betrokkenheid bij voelen. Omdat kinderen uitstekend in staat zijn om zelf te handelen, bevat de Wereldwijzer niet alleen cijfers en interviews, maar ook veel tips. Wat kun je zelf doen om ervoor te zorgen we in 2030 ook nog samenwonen in een land waar het voor iedereen rechtvaardig, veilig en gezond leven is? Onderzoeker Hermanus Rietveld van het CBS: ‘De informatie in de Wereldwijzer is soms behoorlijk confronterend, omdat er veel context bij de cijfers wordt gegeven. Het was verfrissend om een keer op een andere manier te werk te gaan. Kinderen zien mogelijkheden die volwassenen niet altijd zien. Op de Wereldwijzer wordt benadrukt: niet alles gaat goed, maar we kunnen er wel wat aan doen.’

De Wereldwijzer is een initiatief van Duurzaamheid.nl, in samenwerking met het CBS. De cijfers zijn gebaseerd op de Monitor Brede Welvaart en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 2019.

CBS